Kennis- en competentieontwikkeling

Een belangrijke lijn van het innovatieprogramma was het verbeteren van de inzet van kennis en competenties bij het innoveren van de recreatiesector en het deelnemen van de sector in gebiedsontwikkelingstrajecten. Daarvoor werken we aan het ontwikkelen van nieuwe kennis, het toepasbaar maken van bestaande kennis en het ontsluiten van bestaande kennis die hiervoor van belang is voor recreatieondernemers, beleidsmedewerkers en bestuurders. We zetten nieuw onderzoek in gang, we zetten kennisvragen uit en we zetten instrumenten in zoals ontwikkelsessies om met ondernemers samen oplossingen te verzinnen voor specifieke problemen of om kennis aan te passen aan de wens en  vragen van ondernemers.

Kennis in het innovatieprogramma is in nauwe samenhang met het Kennisprogramma regionale beeldverhalen ontwikkeld en verspreid.

Nieuw Onderzoek: MKBA

STIRR heeft in 2008 bij het toenmalige Ministerie van LNV (het huidge EZ) gepleit om een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse voor Recreatie & Ruimte te ontwikkelen. Het LEI heeft van het ministerie opdracht gekregen met deze methodiekontwikkeling aan de slag te gaan. Het resultaat van de eerste fase bestaat uit een brochure voor recreatieondernemers en een achtergronddocument. In de brochure Economisch en maatschappelijk rendement uit ruimte; vijf stappen om landschappelijk verantwoord ondernemen zichtbaar te maken wordt aangegeven hoe de effecten van investeringen zichtbaar en communiceerbaar kunnen worden gemaakt. In het achtergronddocument komen de methode, kentallen en enkele pilots aan bod.

Kennisvragen

STIRR kon ‘kleine’ vragen die passen binnen het Innovatieprogramma Recreatie & Ruimte indienen bij de helpdesk van het ministerie van EZ. Het ministerie van EZ beslist over honorering van de vraag. De volgende vragen zijn beantwoord :

 • Warme bedden (Waterdunen)
 • GPS (Panoven)
 • Landschapsmarketing (Scheldeoord)
 • Sessies rond C2C (Breebronne)
 • Energieleverende kas toepasbaar maken voor recreatie (RGV)
 • Klantgroepen en reistijden (RGV)
 • Verbeelding van de innovatieve pilotprojecten (alle pilots)
 • Betekenis GLB voor recreatie (algemeen)

Leersessies

STIRR organiseerde geregeld leersessies rond vraagstukken die zijn ingebracht door ondernemers. Samen met ondernemers en experts wordt in een sessie van een dagdeel het vraagstuk besproken. Onderwerpen waren:

 • ‘Good practices recreatie en ruimte’, RGV, Arnhem, september 2009
 • ‘Recreatie & Ruimte: innoveren doe je samen’, Panoven, Zevenaar, april 2010
 • ‘Cradle to cradle’, Breebronne, Maasbree, april en mei 2010
 • ‘Draagvlak en draagkracht’, Intratuin Rosmalen, februari 2011
 • ‘Cradle tot cradle’, sessie voor alle geïnteresseerde ondernemers, Driebergen, januari 2012

Rond ‘Draagvlak en draagkracht’ vond een serie van ondernemersbijeenkomsten plaats (Community of Practice):

•    Intratuin Rosmalen, februari 2011
•    Landgoed Marienwaerdt – Beesd, juni 2011
•    Recreatieoord de Panoven – Zevenaar, september 2011
•    Seafari – Arnhem, november, 2011
•    Slot Loevestein – Poederoijen, januari, 2012

Daarnaast zijn in 2010 werksessies gehouden met de trekkers van de pilots om heel nauwkerig zicht te krijgen op hoe zij te werk zijn gegaan