Nieuwsbrief september 2010

Inhoudsopgave

  1. Marko Hekkert in Innovatieplatform
  2. Kennisprogramma Regionale Beeldverhalen
  3. Camping Brockhausen, een voorbeeld van landschappelijk verantwoord ondernemen
  4. Evaluatie Innovatieprogramma Recreatie en Ruimte
  5. Reflectiesessies bij pilotprojecten

1. Marko Hekkert in Innovatieplatform

Op een snikhete avond in juli hield professor Marko Hekkert van de Universiteit van Utrecht op verzoek van InnovatieNetwerk en STIRR zijn presentatie getiteld “Recreatiesector naar een nieuwe balans”.

Als kenner van innovatieprocessen, is hij in staat te bekijken waar de recreatiesector staat in relatie tot de gewenste omslag naar gewaardeerd partner bij gebiedsontwikkeling. Zijn opdracht was met name aan te geven wat er nog moet gebeuren om die omslag te realiseren en waar je dan het slimste kunt beginnen. Kader: een bijeenkomst van het InnovatiePlatform Vrije Tijd, Recreatie & Ruimte.

Hekkert stelt dat er zeven processen relevant zijn om tot een omslag in de recreatiesector te komen. Het gaat dan om zaken als experimenteren, het gezamenlijk bepalen van een visie en het doorbreken van weerstand tegen verandering. Op al die processen schiet de recreatiesector in meer of mindere mate te kort, hetgeen duidt op een systeemfout. Consequentie is dat elke poging tot verandering uiteindelijk weer te niet gedaan wordt, waardoor de “oude toestand” zich vanzelf herstelt. Dé manier om zo’n systeemfout te doorbreken, is een gecoördineerde actie op al die zeven processen tegelijk. Dat zou volgens Hekkert het beste kunnen gebeuren via een regionaal experiment.

Al discussiërend werd geconstateerd dat het regionale experiment plaats zou moeten vinden in beleidsmatig interessant gebied, bijvoorbeeld een krimpregio of juist een gebied met een hoge recreatieve druk. Los daarvan dient het gebied een goede startsituatie te hebben ten aanzien van de innovatie die je wilt realiseren en dienen er partijen te zijn die willen samenwerken. STIRR zou de partij kunnen zijn om zo’n experiment aan te jagen.

Marko Hekkert zal zijn gedachten uitwerken in een kleine brochure. Zodra deze verschijnt zullen we u via deze nieuwsbrief er van op de hoogte brengen.

2. Kennisprogramma Regionale Beeldverhalen

Zoals in de vorige nieuwsbrief is vermeld, geeft STIRR sinds enkele maanden vorm aan het Kennisprogramma Regionale Beeldverhalen.

Uit de contacten die we de laatste maanden hebben gehad blijkt dat er bij velen een sterke behoefte is aan een boekje waarin in eenvoudige taal de belangrijkste vragen beantwoord worden over beeldverhalen. Daarbij valt te denken aan vragen als ‘wat is het nu precies, zo’n beeldverhaal?’ en ‘Wat is het verschil met een marketingverhaal?’. In oktober 2010 zal dit boekje verschijnen.

Daarnaast is er veel behoefte aan een overzicht van mogelijke methodieken. Ook hiermee zijn we aan de slag. Via de website Recreatie en ruimte zullen we een overzicht geven van de verschillende wijzen van aanpak die momenteel gebruikt worden of tot nu toe gebruikt zijn. Ook hiervan zullen we over enkele weken de eerste resultaten presenteren.

Behalve met deze meer generieke kennisvragen, helpen we de pilots van de regionale beeldverhalen ook met het beantwoorden van vragen die zich in hun specifieke geval voordoen.

We willen u nu alvast melden dat we begin 2011 een symposium organiseren over regionale beeldverhalen.

Meer informatie daarover volgt binnenkort.

3. Camping Brockhausen, een voorbeeld van landschappelijk verantwoord ondernemen

Elke recreatieondernemer kan ondernemen met oog voor landschap en omgeving. Wat daarvoor nodig is, is samenwerking met andere partijen en kennis van het gebied. Verder mogen enthousiasme, hart voor het werk, een innovatieve geest en focus op bepaalde doelgroepen niet ontbreken. In deze nieuwsbrief een reportage over een kleine camping met een voorbeeldfunctie voor iedereen die landschappelijk verantwoord wil ondernemen.

In het mooie Montferland, vlakbij de Duitse grens in het dorpje Stokkum ligt Camping Brockhausen. Deze camping won dit jaar de Zoover Award, een onderscheiding uitgereikt door de beoordelingssite Zoover.nl. De camping scoorde een 8,8 voor de algemene indruk, hoog boven het gemiddelde. Dit cijfer is gebaseerd op 30 beoordelingen door gasten, waarvan de meeste in de laatste twee jaar. De camping is eigendom van Bernt Meinesz en wordt beheerd door het echtpaar Bouwmeister. We hadden een gesprek met Ursula Bouwmeister. “Zo’n Zoover Award is toch wel belangrijk,” vindt ze. “Vooral in deze tijd zoeken mensen, de 20-ers en 30-ers, via zo’n website als Zoover welke camping of hotel het beste scoort in een bepaalde omgeving. Wij zijn er best trots op dat wij het plakaat van de Award kunnen laten zien.”

De Zoover Award is niet het enige dat de camping zo aantrekkelijk maakt. Camping Brockhausen ligt in een prachtige omgeving en dat mogen de gasten weten.

Camping Brockhausen ligt in een prachtig natuurgebied en Ursula Bouwmeister maakt daar dankbaar gebruik van. Zelf is ze een fervent natuurliefhebster en al jaren lid van het IVN. Wekelijks verzorgt zij, als IVN-natuurgids een wandeling voor de gasten. “Het is zo leuk om te zien hoe de gasten later terug gaan naar een bijzondere plek die ik ze heb laten zien. Mensen gaan na zo’n wandeling anders naar de natuur kijken. Ze ontdekken meer, leren de omgeving beter kennen.” Zelf ontdekt ze, tijdens wandel- en fietstochten, ook nog steeds mooie plekjes in de omgeving. “Je kunt je gasten wat extra’s bieden als je zelf veel weet van de omgeving en daar wat over kunt vertellen,” vertelt ze enthousiast, “en als er een groep is die wat wil organiseren dan kunnen ze ook een wandeling bij mij aanvragen. Ik maak ook altijd reclame voor wandelingen in dit gebied van IVN Montferland en Oude IJsselstreek en voor Natuurmonumenten en mensen maken daar dankbaar gebruik van. Voor de wandelingen die ik organiseer vraag ik een klein bedrag per persoon en van dat geld ben ik weer lid van alle natuurorganisaties en de heemkundevereniging, om mezelf bij te scholen.”

Lees verder in het pdf-document Camping Brockhausen.

4. Evaluatie Innovatieprogramma Recreatie en Ruimte

Begin 2009 is het Innovatieprogramma Recreatie & Ruimte van start gegaan. Op dit moment wordt het programma geëvalueerd. Deze evaluatie moet inzicht geven in wat de investeringen die tot nu toe zijn gedaan hebben opgeleverd, of een vervolg van het programma gewenst is en hoe dat vervolg er uit zou moeten zien.

De evaluatie wordt uitgevoerd door het Kenniscentrum Recreatie. Om tot een goed beeld te komen zijn er onder andere interviews gehouden met de trekkers van pilotprojecten. Daarnaast is er een workshop gehouden met belangrijke stakeholders. Eind september wordt het conceptrapport besproken met een reflectiecommissie die onder leiding staat van de heer W. Derksen, chief science officer bij het Ministerie van VROM. In oktober zal het evaluatierapport worden afgerond.

5. Reflectiesessies bij pilotprojecten

Zoals afgesproken tijdens de laatste Platformbijeenkomst, zijn er inmiddels bij vijf van de zes pilots zogenaamde reflectiesessies gehouden. Een reflectiessessie bestaat uit het maken van een tijdlijn met de trekkers van pilotprojecten om ervaringen (positief/negatief) en specifieke critical incidents met elkaar te benoemen.

Deze reflectiesessies geven de InnovatieFaciliteit aanknopingspunten voor:

  • het duiden waarom een proces is gelopen zoals het is gelopen en vormt daarmee input voor het beschrijven van zogenaamde good practices
  • kennisvragen waarvoor op korte termijn een bijeenkomst met expert(s) kan worden georganiseerd
  • kennisvragen die spelen op de langere termijn en meegenomen zullen worden in de op te stellen kennisagenda
  • toekomstige rol van de InnovatieFaciliteit en invulling van het Innovatieprogramma

Voor vragen omtrent de reflectiesessies kunt u contact opnemen met de projectenregisseurs Marien Borgstein en Ronald de Graaff.