Nieuwsbrief december 2009

Nieuwsbrief december 2009, Special Studiereis

Inhoudsopgave

1. Reisverslag Studiereis Noord Engeland
2. Presentaties Studiereis
3. Korte interviews met drie deelnemers
4. Vier pilots in verdere verkenning SBIR

Reisverslag studiereis naar Noord Engeland

Van 4 tot 7 november reisde een gemêleerd gezelschap van 25 personen af naar Noord Engeland. Doel van de reis was inspiratie opdoen voor de innovatieopgaven waar de recreatiesector voor staat, namelijk het creëren van een recreatief aantrekkelijk landschap en de ontwikkeling van regionale beeldverhalen. Hadrian’s Wall vormde de basis van de reis. Dit werelderfgoed vertelt het verhaal van de verdedigingsmuur die door de Romeinen is gebouwd. Het reisgezelschap bezocht innoverende recreatieondernemers in het gebied. Tanja Emonts van Kenniscentrum Recreatie maakte een verslag.

U kunt het volledige reisverslag hier downloaden.

Presentaties studiereis

Op de downloadpagina van onze website vindt u vier interessante presentaties die gehouden zijn tijdens de studiereis naar Noord Engeland. Jan van Roekel gaf uitleg aan de Engelse deelnemers wat STIRR is en wat de organisatie wil bereiken. Erna Kruitwagen presenteerde het regionale Beeldverhaal Dijk van een Delta.

Engelse presentaties werden gehouden over ONE North East, door Louise Davies. ONE North East is een ontwikkelingsmaatschappij die door de Engelse overheid wordt gefinancieerd en tevens een regionaal bureau voor toerisme. Catriona Mulligan gaf een presentatie over Northumberland National Park.

‘Veel herkenningspunten met de Nieuwe Hollandse Waterlinie’

Een kort interview met Karl Blokland

Begin november hebt u deelgenomen aan de studiereis van de Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) naar Noord Engeland. Wat is u daarvan het meeste bijgebleven?
Ik vond het een erg nuttige reis om zowel de Engelse samenwerking te zien als kennis te maken met STIRR en enthousiaste Nederlandse recreatie ondernemers.

Welk onderdeel van de studiereis sprak u het meeste aan en waarom?
Mij sprak het bezoek aan Hadrian’s Wall zelf erg aan. Je voelt je even onderdeel van een rijke geschiedenis en het waren toch rare jongens die Romeinen om zo’n muur en vestingslinie te bouwen. Ook het bezoek aan Reghed langs de M6 wat een heel mooi voorbeeld is van benutting van een tankstation naar een aangrenzend gebied is vond ik indrukwekkend.

Kunt u ervaringen die u hebt opgedaan tijdens de reis gebruiken in uw eigen activiteiten? Zo ja, op welke wijze?
Ja, op verschillende manieren. Ik werk voor het nationaal landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). Wij werken samen met Kamers van Koophandel aan het project Hoofdkwartier, waarin we ondernemers samenbrengen (onder de koepel van NHW). Hier ligt een directe relatie met het werk van STIRR en wat er in Engeland gebeurd.

Welke innovatieve elementen die in de bezoeken en gesprekken naar voren kwamen verdienen volgens u extra aandacht in de Nederlandse situatie?
De duidelijke relatie die wordt gelegd tussen recreatie-ondernemers, sociale structuur in dorpen, behoud van natuur en cultuurwaarden. Zo is er sprake van een echte ketenbenadering met toegevoegde waarde.

Een van de redenen om de Hadrian’s Wall-regio als bestemming te kiezen, was omdat dit als voorbeeld kan dienen voor een regionaal beeldverhaal. Wat hebben de Engelse ervaringen u geleerd voor de aanpak van de beeldverhalen in Nederland?
Met name Hadrians Wall doet dat erg sterk. Als je weet dat 91% van de muur niet te bezoeken of geheel verdwenen is dan is dat knap want vrijwel iedereen denkt dat deze muur nu nog van kust tot kust te bezoeken is. De organisatie HW ltd. kiest voor een duidelijk profiel (de lijn en een wandel- en fietspad) en houdt dat in stand. Daaraan gekoppeld is er veel ruimte voor privaat initiatief voor verdere ontwikkeling. Ik had veel herkenningspunten met de NHW. Wij investeren momenteel veel in herontwikkeling en zijn op dit moment bezig een beheer- en exploitatiestrategie op te stellen. Elementen uit de reis en de daaraan over gehouden contacten zijn direct input voor onze gesprekken hierover.

Wat vond u van de groepssamenstelling? Hebt u kunnen netwerken binnen de groep?
Heel goed. De groep was prettig, betrokken en professioneel. Ik heb zeker kunnen netwerken en we hebben inmiddels een gesprek met STIRR gevoerd over onze samenwerking met zowel het project NHW als met mijn moederorganisatie de Dienst Landelijk Gebied.

Heeft de studiereis aan uw verwachtingen voldaan?
Zeker, met de complimenten voor de initiatiefnemers en de organisatoren.

De volledige weergave van de drie interviews kunt u hier downloaden.

Vier pilots van STIRR in verdere verkenning SBIR

In de vorige nieuwsbrief berichtten we u over de meer dan 40 inzenders die meedongen naar de SBIR-financiering (Small Bussines Innovation Research). Inmiddels zijn 10 bedrijven uitgekozen die een haalbaarheidsstudie mogen uitvoeren waaraan het ministerie van LNV 30.000 Euro bijdraagt. Volgend voorjaar zullen drie of vier bedrijven geld krijgen om hun project verder te ontwikkelen in een experimenteerfase. De STIRR is er trots op dat drie van de tien bedrijven pilots zijn binnen het InnovatieProgramma. Een vierde is via de ondernemersgroep verbonden aan het Programma. Recreatieoord De Panoven, Landgoed de Groene Kamer, RGV met het recreatiehuis en tenslotte Landgoed Breebronne kunnen de haalbaarheid van hun innovatieve project vergroten.

Korte samenvattingen van de vier projecten vindt u hier.