Overige interessante initiatieven

Binnen de Green Deal natuur en recreatie zijn inmiddels 6 icoonprojecten gestart. Vanuit het Innovatieprogramma Green Deal natuur en recreatie ondersteunen we deze pilotprojecten en zorgen we voor kennisontwikkeling en kennisverspreiding. Nu zijn deze icoonprojecten uiteraard niet de enige projecten waarin aan groen en groei wordt gewerkt. Vandaar dat we vanuit STIRR in het kader van dit innovatieprogramma ook andere projecten (ondernemersinvesteringen) in beeld brengen. Het gaat daarbij om projecten die nuttige leerervaringen opleveren voor andere ondernemers.

Inmiddels hebben we enkele initiatieven in beeld gebracht. Deze lijst wordt in de loop der tijd uitgebreid.

Duincamping Geversduin (Castricum)

Waterpark Veerse Meer (Arnemuiden)

Camping Het Goeie Leven (Eerde)