Wat is STIRR?

Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) is een initiatief van een aantal vooruitstrevende recreatieondernemers en fungeert als aanjager van initiatieven op het snijvlak van recreatie en ruimte. De ambitie is recreatie en toerisme (de gastvrijheidssector) tot een gewaardeerde partner te maken bij gebiedsontwikkeling met als imago: krachtig, eigentijds en belangrijk voor de samenleving. Dat doen we door (strategische) innovaties in de praktijk te ondersteunen en stimuleren.

Ondernemers, overheden, organisaties en onderwijs- en kennisinstellingen zijn onze partners. We brengen deze partijen samen, we denken met hen mee, jagen zelf innovaties aan en zorgen dat leerervaringen worden gedeeld. Dit doen we op deze website, via onze nieuwsbrief, in bijeenkomsten en via publicaties.

Twee hoofdactiviteiten

STIRR ontplooit op dit moment twee hoofdactiviteiten die helpen om de geformuleerde ambitie te realiseren:

  • Strategische Innovaties
  • Academische Werkplaatsen Natuur & Gastvrijheid

Financiering

STIRR ontvangt voor een deel van zijn activiteiten financiering van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Onze sponsoren in 2018 zijn Leisurelands, Landal en Thermen Bussloo.

Historie

STIRR is voortgekomen uit het Manifest van Hattem uit 2007, dat mede op initiatief van InnovatieNetwerk is opgesteld.