Dijk van een Delta

Aanleiding en urgentie

Onder het motto ‘Overleven met water’ heeft een groep van 12 recreatieondernemers het initiatief genomen tot het pilotproject Dijk van een Delta. Daarin wordt met regionale beeldverhalen als instrument voor nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling in de Nederlandse delta aan de slag gegaan. De aanleiding om aan de slag te gaan is hier niet zozeer een acuut probleem als wel de kansen die men ziet om meer te verdienen met recreatie en toerisme. Beseft wordt dat dit alleen kan door samen te werken met andere ondernemers, overheden en organisaties.

Reeds behaalde resultaten

In de periode 2007-2009 investeerden een aantal ondernemers fors (tijd en geld) in de voorfase van de ontwikkeling van het beeldverhaal Dijk van een Delta (DveD). Dat begon met bijdragen aan het VROMraad-advies ‘Groeten uit Holland’, het manifest van Hattem en de innovatietafel van het ministerie van LNV. Bij die innovatietafel presenteerden zij het projectidee ‘Het Blauwe Kruis als Rode Draad’ (waarin het fundament voor Dijk van een Delta staat). Dit idee is vervolgens met eigen middelen verder uitgewerkt. Andere partijen, waaronder de provincies Gelderland, Brabant, Zuid-Holland en Zeeland, vonden het idee dermate interessant dat ze besloten het project te ondersteunen, ook financieel.

De resultaten die sindsdien behaald zijn, zijn onder andere:

  • Oprichting van de stichting Dijk van een Delta.
  • Ontwikkeling van de storyline, een inspiratieatlas en een masterplan
  • Ontwikkeling van de website www.dijkvaneendelta.nl (deze is niet meer actief)
  • Uitgewerkte beeldverhalen voor een vijftal deelgebieden.
  • Uitgewerkte businesscases voor een twaalftal investeringsplannen.
  • Een actief netwerk van publieke en private partijen die samenwerken aan een kwaliteitsslag en de economische versterking van het rivierengebied.

Betrokken partijen

  • Een groot aantal ondernemers: een twaalftal is intensief betrokken, een veelvoud daarvan is aangehaakt.
  • Overheden (provincies Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland; Stadsregio KAN; enkele gemeenten)
  • Maatschappelijke organisaties zoals Groenservice Zuid-Holland en recreatieschap de Hollandse Biesbosch
  • Anderen: Rabobank projectenfonds, NBTC, NederlandBovenWater, programmabureau Nieuwe Hollandse WaterLinie

Klik door voor een ander pilotproject: Veluwe; Bossen van bezinning; Parkstad Limburg; Friese Meren.