Friese Meren

Aanleiding en urgentie

Na de bloeiperiode van de vrijetijdssector in Zuidwest Fryslân in de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw, ontbreekt het nu aan structurele vernieuwingen en ontwikkelkracht. De ondernemers en de provincie willen een regionaal beeldverhaal ontwikkelen om economische groei en betere ruimtelijke kwaliteit te stimuleren.

Resultaten

In 2008 werd Zuidwest Fryslân in opdracht van een aantal ondernemers succesvol in de markt gezet als toeristisch-recreatieve regio. Maar de betrokken ondernemers constateerden dat er méér nodig was dan extra marketing. Zij vroegen hulp aan de grondlegger van het fenomeen regionale beeldverhalen, professor Mommaas. De provincie Fryslân gaf Mommaas’ bureau Telos in 2009 opdracht het ontwikkelingsproces van het regionaal beeldverhaal Friese Meren te begeleiden; dit project kreeg de naam Nieuwe Markten voor Zuidwest Fryslân. Dit project is afgerond met de volgende resultaten:

  • Twee strategische ontwikkelkoersen voor het beeldverhaal zijn benoemd: ‘Zuiver en Puur’ en ‘Friesland vaarschool van Europa’.
  • Het Toeristisch Recreatief Ondernemersplatform Zuidwest Friesland (TROzwf) is opgezet.
  • Enthousiasme bij de ondernemers om het verhaal verder te ontwikkelen met ondersteuning van de provincie.
  • Businesscases zijn benoemd en contacten gelegd om nieuwe samenwerkingsverbanden op te richten.

Nu komt het er op aan om de businesscases nader uit te werken en om vervolgens tot investeringen te komen. Hiervoor is het nodig dat er een financiële bijdrage vanuit de gemeenten komt. Daar is het momenteel nog wachten op.

Betrokken partijen

De provincie Fryslân en een groep ondernemers (samenwerkend  in TROzwf) zijn de belangrijkste betrokken partijen. Een consultant fungeert als ‘linking-pin’ tussen provincie en ondernemers.

Klik door voor een ander pilotproject: Veluwe; Bossen van bezinning; Dijk van een Delta; Parkstad Limburg.