Veluwe

Aanleiding en urgentie

De sector toerisme en recreatie heeft het zwaar, vooral door de concurrentie uit het buitenland. Om de concurrentiepositie te verbeteren moet de sector de kwaliteit van het product verbeteren. Voor de kleinschalige sector op de Veluwe is dat lastig. Veel van de verblijfsaccommodaties zijn zogenaamde papa- en mamabedrijven zonder opvolging en met beperkte uitbreidingsruimte. Ook is de sector slecht georganiseerd waardoor deze, zeker gezien het economische belang, een te kleine rol in gebiedsprocessen heeft. De sector heeft inspiratie nodig, voor zichzelf én om nieuwe partijen te verleiden mee te bouwen aan een sterker product.

Reeds bereikte resultaten

Begin 2009 begon de Recreatiegemeenschap Veluwe (RGV) samen met het Veluws Bureau voor Toerisme (VBT) aan het ontwikkelen van een regionaal beeldverhaal. Op een bijeenkomst met een aantal bedrijven bespraken zij de toekomst van de Veluwe.

Later in 2009 nam de provincie Gelderland de regie over, maar RGV en VBT hebben wel een prominente rol in de regiegroep. Eind 2009/begin 2010 werden een imago-onderzoek uitgevoerd, een beleidsanalyse gemaakt en zijn best practices in beeld gebracht. Daarnaast is begin 2010 een brede bijeenkomst georganiseerd voor ondernemers, intermediaire partijen en overheidspartijen. De provincie hoopte hiermee een goede basis te leggen voor vernieuwende samenwerking. Dit bleek helaas niet het geval. De provincie en RGV zoeken nu naar een nieuwe vorm om een goed vervolg te geven aan het beeldverhaal.

Ga naar documenten

Betrokken partijen

In 2011 zijn de trekkers van het regionale beeldverhaal Veluwe de provincie Gelderland en RGV. In 2009 en 2010 leverden adviesbureaus kennisdocumenten en organiseerden de brede bijeenkomst.

Klik door voor een ander pilotproject: Bossen van bezinning; Dijk van een Delta: Parkstad Limburg; Friese Meren.