Augmented reality

Omschrijving

Concepten en technieken met behulp van nieuwe media bieden een groeiend aantal mogelijkheden voor de sector recreatie en vrije tijd. Waren er eerst Web 2.0, GPS-tochten, geo caching en podcasts die beleving en interactiviteit van attracties vergrootten, tegenwoordig is augmented reality de ‘next big thing’ de sector.

 Augmented reality (toegevoegde realiteit) combineert de werkelijkheid met virtuele realiteit door middel van bijvoorbeeld AR-tags (een soort barcode) of Layars (een laagje extra informatie over het beeld van je camera). Smartphones (mobiele telefoon uitgerust met camera, GPS, kompas en internetverbinding) en tablets (zoals de iPAd) zijn ideaal om plaatsgebonden informatie te geven in beeld en geluid. Zo kan je bijvoorbeeld – al lopend door Amsterdam – de historie van de verschillende gebouwen bekijken of beluisteren door alleen je smartphone op een gebouw te richten.

 Augmented reality is erg geschikt voor regionale beeldverhalen omdat ze allebei gebruik maken van de uniciteit van ‘plaats’ (ook wel ‘sense of place’ of genius loci genoemd). Regionale beeldverhalen vertellen het unieke verhaal van (historische) plekken, gebouwen, bruggen en andere fysieke en minder fysieke elementen in het landschap. Meer dan de andere beschreven vormen kunnen augmented reality toepassingen relevante informatie in hapklare brokken op het juiste moment en op de juiste locatie aan de bezoeker presenteren. Daarnaast helpt het de gebruiker feilloos de weg naar de interessantste locaties te vinden door de toepassing met navigatie op de smartphone te combineren.

Doel en doelgroep

De doelgroep blijft in grote mate beperkt tot de digitaal onderlegde consumenten. Omdat het gebruik van smartphones en iPads toeneemt, kan worden verwacht dat in de nabije toekomst een meerderheid van de recreanten en toeristen een dergelijk apparaat standaard bij zich heeft.

Moment van inzet

Het gebruik van nieuwe media zoals augmented reality is vooral in de eindfase een mogelijkheid om op locatie het regionale beeldverhaal te vertellen en uit te beelden aan consumenten.

Voordelen

  • Het biedt veel mogelijkheden om verschillende media (beeld, video, geluid) locatiegebonden in te zetten
  • Het heeft de potentie om een doelgroep te trekken die met ‘traditionele’ media minder goed te verleiden is
  • De verspreiding (digitaal) is goedkoop

Nadelen

  • Het vereist bezit van een nieuwe generatie smartphone of tablet pc
  • Het verstrekken van smartphones aan mensen zonder eigen mobiel is kostbaar
  • Het vereist enige kennis van deze apparaten
  • Het ontwikkelen van goede applicaties (het softwareprogramma dat de extra informatie geeft) is kostbaar
  • Op de locatie moet dekking van een datanetwerk (3G) aanwezig zijn

 Voorbeelden/links

Met (gratis) applicaties over de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie kan je om je heen kijken en op je telefoonscherm zien waar de forten liggen en informatie erover krijgen. Over het beeld van de camera in je telefoon wordt afgebeeld in welke richting forten en andere cultuurhistorische gebouwen te vinden zijn. Ook aan betrekkelijk digibeten is gedacht: tegen borg zijn op sommige locaties digitale rondleidingen te leen.