Beeldenboek of brochure

Een boek of brochure is een logische vorm voor een (regionaal) beeldverhaal. In een afwisselend geheel van beeld en tekst kan de identiteit van het gebied op een aantrekkelijke, pakkende wijze worden verteld.

Doel en doelgroep

Een beeldenboek kan zowel potentiële partners als bewoners en bezoekers inspireren. Voor deze groepen moeten wel aparte versies worden gemaakt.

Moment van inzet

Een beeldenboek kan in de beginfase van het regionale beeldverhaal worden gebruikt om (potentiële) deelnemers en bewoners te inspireren. Maar een boek om potentiële bezoekers te trekken kan pas worden gemaakt als er product-marktcombinaties zijn en bezoekers het verhaal door arrangementen en activiteiten kunnen beleven.

Voordelen

  • Een boek of brochure blijft een lezer gemakkelijker bij dan een website of een filmpje. Daarnaast heeft het een grote kans door meerdere personen gelezen te worden doordat het ergens ‘rondslingert’ op bureaus of in huiskamers
  • Het ‘Geeft lekker weg’, maar is niet ongelimiteerd te verspreiden zoals een digitaal product
  • Eenmaal gedrukt zijn er geen kosten meer aan verbonden
  • Het is een krachtig verbeeldingselement: met goede schetsen is een inspirerend toekomstbeeld neer te zetten

Nadelen

  • Mensen kunnen het niet delen met anderen (anders dan uitlenen/weggeven); daardoor heeft het een relatief klein bereik.
  • Het is weinig flexibel; eenmaal gedrukt kan het niet meer veranderd worden. Ook is net maken van verschillende versies voor verschillende doelgroepen kostbaar.
  • Kosten van druk en verspreiding zijn relatief hoog.

 Voorbeelden

  • Twee Sterke Verhalen (Overijssel) is een boek over het beginproces van het werk aan een regionaal beeldverhaal en is bedoeld voor (potentiële) ‘auteurs’ van het beeldverhaal. Het boek is erg beeldend en de is tekst beperkt tot ‘ondertiteling’ bij het beeldverhaal.

Dijk van een Delta: Ondernemen in een Dijk van een Delta. Deze brochure is bedoeld om stakeholders te informeren en bij het beeldverhaal te betrekken.