Inspiratieatlas

Omschrijving

Een (digitale) inspiratieatlas bevat een overzicht van mogelijke product-markt combinaties (PMC’s), locaties van deelnemende ondernemers, activiteiten, informatie, mogelijke ontwikkelingen, inspirerende voorbeelden enzovoorts. Deze zaken staan geografisch weergegeven op een (digitale) kaart. Met zo’n atlas wordt het beeldverhaal verteld vanuit een ruimtelijke invalshoek. Er staat iconen in, verbindingen, knelpunten en uitdagingen.

Doel en doelgroep

De inspiratieatlas visualiseert ideeën en concepten en geeft verbindingen en relaties met andere gebiedskenmerken weer. Hij is primair geschikt om in de ontwikkelingsfase van een regionaal beeldverhaal snel een toekomstbeeld te schetsen voor betrokken partijen.

Als onderdeel van een beeldenboek, website of filmpje kan een (eenvoudige) kansenkaart ook heel goed bewoners en (potentiële) bezoekers informeren en enthousiasmeren.

Moment van inzet

Als apart product vooral in de opstart- en ontwerpfase; als onderdeel van een ander product ook geschikt als het beeldverhaal klaar is.

Voordelen

  • Snelle ruimtelijke visualisering van ideeën
  • Grote verbeeldingskracht
  • Goed toegankelijk en gemakkelijk op papier of digitaal te verspreiden

Nadelen

  • Beperkte mogelijkheden om verschillende informatie op kwijt te kunnen (in het geval van een papieren versie)
  • Het vereist van de gebruiker/lezer enige (geografische) kennis van het gebied
  • Er is een risico om al gauw complex te worden zodat niet-ingewijden snel afhaken of de boodschap bij hen niet over komt.

 Voorbeelden/links