Vertelling

Omschrijving

De verhalende vorm van een regionaal beeldverhaal bestaat uit pakkende tekst, aangevuld met beeld. Het verhaal neemt de lezer mee naar de wortels van het gebied en geeft zo inzicht in de historie. Het biedt de mogelijkheid om landschap, helden, iconen en verhaallijnen diepgaand te beschrijven en uit te werken. Een vertelling kan fictief zijn, of juist bekende of typerende gebeurtenissen uit het verleden beschrijven.

Doel en doelgroep

Een vertelling is zowel geschikt om (potentiële) opstellers van het regionale beeldverhaal te enthousiasmeren, als om de (potentiële) belangstellenden warm te laten lopen voor een bezoek.

Moment van inzet

De vertelling kan worden ingezet in het vormingsproces van het regionale beeldverhaal om potentiële deelnemers te inspireren. Vervolgens kan het verhaal, al dan niet in aangepaste vorm, als promotiemiddel worden gebruikt als het beeldverhaal rijp is om vermarkt te worden. Er moet dan wel aandacht zijn voor het concrete toeristisch-recreatieve aanbod, zodat consumenten weten wat zij in het gebied kunnen ondernemen, en hoe ze daar moeten komen.

Voordelen

  • In een vertelling is veel ruimte om het verhaal op te bouwen en achtergronden te omschrijven. De vertelling biedt goede gelegenheid om verleden, heden en toekomst diepgaand aan bod te laten komen en te binden.

Nadelen

  • De verbeeldingskracht van de vertelling is mede afhankelijk van de lezer.
  • Als op zichzelf staande vorm is het een beperkt middel om het beeldverhaal over te brengen en is daarmee sterk afhankelijk van overige middelen zoals een website of een filmpje.
  • Relatief lage toegankelijkheid: met een vertelling worden alleen de serieus geïnteresseerde mensen bereikt die de tijd nemen om het verhaal te lezen.
  • Het is een opgave om de juiste toon te vinden die verschillende doelgroepen aanspreekt.

 Voorbeelden/links

  • Storyline ‘Ondernemen in een Dijk van een Delta, Beleven van het unieke verhaal van Nederland’