Website

Een website is een geschikt middel om een regionaal beeldverhaal te promoten, zowel bij consumenten als bij potentiële partners. Relevante informatie kan hier gemakkelijk worden verzameld en ontsloten. Daarnaast kan een website ook het verhaal vormgeven. Zo’n website moet dan wel méér dan een ‘promotiefolder’ zijn: een aantrekkelijk opgemaakte site met veel beeld, filmpjes en interactiemogelijkheden. Zo’n website kan ook een platform zijn voor communicatie tussen ondernemers, beleidsmakers, bewoners en bezoekers.

Doel en doelgroep

Door de mate van flexibiliteit is een website gemakkelijk zo in te richten dat hij zowel potentiële partners als bewoners inspireert. Daarnaast is en wensite geschikt om verschillende doelgroepen met elkaar te verbinden. De mogelijkheden van een website zijn daarmee veelzijdig: uitbeelden van het verhaal; verbinden van stakeholders; inspireren van ondernemers tot deelname.

Moment van inzet

Een website kan op elk moment in het proces ingezet worden, hij kan meegroeien met het het verhaal. Aanvankelijk om potentiële partners en ondernemers te inspireren, vervolgens om bewoners te informeren en te laten participeren, en tot slot om bezoekers aan te trekken en te informeren.

Voordelen

 • Groot bereik en verspreiding.
 • Grote mate van flexibiliteit: de website is aan te passen naar inzicht (bijvoorbeeld door aparte portals voor bewoners/bezoekers en ondernemers/beleidsmensen te maken).
 • Leent zich voor draagvlakontwikkeling en ‘co-creatie’- door een platform te ontwerpen waar gebruikers hun visie op het verhaal of de regio geven. Een website kan helpen om input te verzamelen en biedt mogelijkheden om tot een breed gedragen beeldverhaal te komen.
 • Een website maakt gebruik van social media (Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, LinkedIn) mogelijk.
 • Goede sponsormogelijkheden.

 Nadelen

 • Vaste lasten om een website in de lucht te houden (maar er moet sowieso een website voor een regionaal beeldverhaal komen)
 • Vaste lasten om een interactief gedeelte te beheren (‘moderator’).
 • Het ‘tastbare’ element ontbreekt.
 • De website moet constant actueel gehouden worden. 

Voorbeelden

Voorbeelden/links

 • Westfriese Omringdijk: op de pagina ‘Mijn Dijk’ maken dijkliefhebbers een profiel aan, posten ‘blogs’ over beleefde avonturen op en aan de dijk (zoals de reddingsoperaties van Reddingsbrigade Wijdenes) en plaatsen er mooie foto’s. Ook worden via dit platform discussies gehouden over het historische ontstaan van de dijk, en enkele (toeristische) ondernemers attenderen de bezoekers op hun aangeboden diensten (gids, wijnboerderij)
 • Hadrian’s Wall is een voorbeeld waarbij de ‘social media’ worden ingezet om betrokkenheid te creëren. Via Facebook en Twitter; YouTube en Flickr worden evenementen aangekondigd en media (foto’s en video’s van de Wall) uitgewisseld.
 • De website van de Hollandse Waterlinie staat vol met vormen om het verhaal van de linie te vertellen: film, foto, kaarten, ontwerpatlas, getuigen die vertellen, animaties. Een apart deel is ingericht voor kennis en achtergronden.