STIRR en RECRON ondertekenen Green Deal

Maandag 3 oktober hebben de Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) en RECRON de Green Deal ondertekend voor meer groene economische groei.
STIRR gaat samen met RECRON vijf icoonprojecten selecteren waarin recreatieondernemers experimenteren met verschillende verdienmodellen voor investeringen in natuur.

Ondertekening Green Deal

Joep Thönissen (directeur RECRON, zet handtkening onder de Green Deal

Meer groene economische groei
Met de Green Deals zet Nederland concrete stappen naar een duurzame economie waarin groen en groei hand in hand gaan. Met projecten die zichzelf terugverdienen. Bij de Green Deal gaat het om concrete projecten op het terrein van onder andere energiebesparing, duurzame energie, duurzame mobiliteit en duurzaam gebruik van grondstoffen en water.

Icoonprojecten
Voor de icoonprojecten mobiliseert de RECRON haar netwerken om tot kennisuitwisseling te komen over de opgedane ervaringen. Door zelf te investeren in natuur wordt de kritische consument een unieke beleving (ecosysteemdienst) geboden. STIRR ondersteunt de icoonprojecten.

Ondertekening Green Deal

Ondertekening Green Deal

Voorbeelden
Bestaande voorbeelden laten zien dat er animo vanuit het bedrijfsleven er is (zoals Waterdunen in Zeeland – kustveiligheid, natuur en recreatief ondernemen – en de Chateau Hotels & Restaurants in Zuid-Limburg), maar dat overheden vaak nog niet goed raad weten met deze ontwikkeling.

De geselecteerde icoonprojecten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. het gaat om een concrete business case;
  2. ze leidt tot nieuwe natuur, dan wel tot nieuwe inkomsten die worden ingezet voor beheer van bestaande natuur;
  3. de case heeft potentieel een voorbeeldfunctie voor andere ondernemers zodat ze bijdragen aan economische groei in de sector;
  4. het initiatief ligt bij de recreatieondernemer;
  5. het project is niet subsidiegedreven.

Meer informatie over de Green Deals
* Website Rijksoverheid
* Bekijk de inmiddels 59 Green Deals

Dit bericht is geplaatst in Persberichten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *